Klachten

Klachtenprocedure
Bij aankoop van artikelen van Ilse Jacobsen in deze webshop is de wettelijke garantie van toepassing. Wettelijke garantie houdt in dat het artikel datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Mocht je niet tevreden zijn over de producten of diensten van Ilse Jacobsen, aarzel dan niet contact met Ilse Jacobsen op te nemen. Mocht je een klacht hebben over een nieuw geleverd artikel of onze service, willen we je vragen zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 3 werkdagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, een e-mail te sturen naar customercare@ilsejacobsenhornbaek.com. De klacht zal te allen tijden intern besproken en beoordeeld worden. Hierna zal je zo spoedig mogelijk een reactie ontvangen. Graag ontvangen we op voorhand de volgende informatie:

  • Je klacht

  • Je Ilse Jacobsen ordernummer

  • Foto's van het desbetreffende product zodat we kunnen zien wat het probleem is

Heb je een klacht over een product dat je al langer in bezit hebt? Of heb je een klacht over een dienst van Ilse Jacobsen? Wij nemen alleen klachten in behandeling wanneer je binnen een termijn van twee maanden na constatering van het gebrek, de klacht aanmeldt bij de Ilse Jacobsen klantenservice.

Heb je een klacht over een artikel van Ilse Jacobsen die je in de winkel hebt gekocht, dan raden wij je aan om terug te gaan naar de winkel. Omdat zij een ander verkooppunt zijn, zijn zij vanaf dat moment verantwoordelijk voor de producten die zij verkopen van Ilse Jacobsen. Zij zullen u graag helpen bij het vinden van een passende oplossing. De webshop wordt gezien als een apart verkooppunt en kan geen klachten behandelen over artikelen die ergens anders zijn gekocht.

Een bij Ilse Jacobsen ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door Ilse Jacobsen beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig heeft antwoordt Ilse Jacobsen binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie van wanneer je een inhoudelijke reactie kunt verwachten.

Ben je niet tevreden met de afhandeling van je klacht? Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kun je je klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).